Details

  • Type: Improvement Improvement
  • Status: Closed Closed
  • Priority: Minor Minor
  • Resolution: Fixed
  • Component/s: New Entries
  • Labels:
   None
  • Number of attachments :
   0

   Description

   verb (formal)
   1. prevaler

    Activity

    Hide
    Jaume Ortolà i Font added a comment -

    Crec que "prevail" s'usa molt més en anglès que "prevaler" en català. Caldria donar altres possibilitats com imposar-se, triomfar, predominar, preponderar.

    Justice will prevail. S'imposarà la justícia.
    We were horrified at the conditions prevailing in local prisons. Estàvem horroritzats per les condicions que predominaven a les presons locals.
    Those beliefs still prevail among certain social groups. Aquestes creences encara predominen entre certs grups socials.

    En anglès també és molt comú "prevailing". En canvi "prevalent" és molt rar.

    prevailing adj
    predominant, existent, actual.

    The prevailing conditions. Les condicions existents.

    Show
    Jaume Ortolà i Font added a comment - Crec que "prevail" s'usa molt més en anglès que "prevaler" en català. Caldria donar altres possibilitats com imposar-se, triomfar, predominar, preponderar. Justice will prevail. S'imposarà la justícia. We were horrified at the conditions prevailing in local prisons. Estàvem horroritzats per les condicions que predominaven a les presons locals. Those beliefs still prevail among certain social groups. Aquestes creences encara predominen entre certs grups socials. En anglès també és molt comú "prevailing". En canvi "prevalent" és molt rar. prevailing adj predominant, existent, actual. The prevailing conditions. Les condicions existents.

     People

     • Assignee:
      Linda Oxnard
      Reporter:
      Linda Oxnard

      Dates

      • Created:
       Updated:
       Resolved: