Details

    • Type: Improvement Improvement
    • Status: Closed Closed
    • Priority: Minor Minor
    • Resolution: Fixed
    • Component/s: New Entries
    • Labels:
      None
    • Number of attachments :
      0

      Description

      icy, gelid

        Activity

        Hide
        Jonathan Kaye added a comment -

        Margarita, penso que no val pena d'incloure anglès gelid. És una paraula poc utilitzada i poc conenguda. Sí que té l'avantatge de ser semblant a la paraula catalana però és tan obscur...
        M'estimo més: freezing, frigid

        Show
        Jonathan Kaye added a comment - Margarita, penso que no val pena d'incloure anglès gelid. És una paraula poc utilitzada i poc conenguda. Sí que té l'avantatge de ser semblant a la paraula catalana però és tan obscur... M'estimo més: freezing, frigid

          People

          • Assignee:
            Linda Oxnard
            Reporter:
            Margarita Castañón

            Dates

            • Created:
              Updated:
              Resolved: